اخبار و مقالات

آموزش آنلاین زبان چیست؟

کلاس های آموزش انلاین ایده بسیار خوب و نوینی جهت استفاده از تعطیلات است. در کلاسهای آنلاین با استفاده از شبکه های اجتماعی اساتید به تدریس و انتقال مطالب به دانشجوبان میپردازند.

روش های آموزش آنلاین

آموزش آنلاین یکی از متد های جدید آموزشی است.این روش در دهه های اخیر بسیار مورد توجه زبان آموزان و همینطور موسسات آموزشی در سرتا سر جهان بوده است.

عضویت در خبرنامه