جذب پرسنل اداری

جذب پرسنل اداری

موسسه زبان های خارجی ملل به منظور ارتقاء کیفیت آموزش و فراگیر کردن روش های نوین و کارآمد در حوزه یادگیری زبان های خارجه در سراسر کشور، و با توجه به استقبال گسترده زبان آموزان شرایط پذیرش و اعطای نمایندگی خود (در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ) را به شرح زیر اعلام می دارد:

شرایط عمومی فرد:

  • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
  • نداشتن سوء پیشینه کیفری
  • عدم سوء سابقه مالی (فرد ممنوع المعامله نباشد)
  • اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و برخورداری از حسن شهرت
  • نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروه های منحرف و غیر قانونی
  • داشتن حداقل ۳۰ سال سن
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر
  • داشتن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • سلامت روانی و نداشتن نقص عضوی که مانع از انجام وظایف مدیریتی باشد.

فرم تقاضای همکاری

اطلاعات شخصی


مشخصات همسر


سوابق شغلی

سابقه شغلی 1عضویت در خبرنامه