برچسب: Reading

راه های تقویت Reading

راه های تقویت Reading

خواندن یکی از لازمه های زندگی امروزی میباشد. برای اطلاع از اخبار ، خواندن درباره ی قوانین و حقوق شهروندی و حتی درباره ی نحوه کار کردن وسایل نیز به مهارت خواندن نیازمندیم. مهارت خواندن زبان انگلیسی مهارت خواندن متون زبان انگلیسی مشکل بسیاری از زبان آموزان در سطوح پیشرفته و نیمه پیشرفته میباشد. Reading […]