برچسب: مکالمه

اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی نیز درست مثل همه زبان های دیگر ریشه در فرهنگ مردم انگلیسی زبان دارد. در هر فرهنگی ريا، برخی کلمات در محاوره و زبان عامیانه در معنای دیگری به کار میروند. یادگرفتن اصطلاحات اهر زبان میتواند به افزایش مهارت صحبت کردن شما کمک کند. مثل کلمه ” آش شله قلمکار” این عبارت اسمی […]

راه های افزایش اعتماد بنفس در مکالمه زبان

ترس از صحبت کردن به زبان های غیر از زبان مادری یک امر طیعی است. اما گاهی افرادی را میبینیم که با وجود دانش زبانی کم ، به راحتی وارد کالمات زبان میشوند. این موضوع کاملا مرتبط با اعتماد بنفس است . برخی افراد به صورت ذاتی دارای اعتماد بنفس بالایی در زمینه صحبت کردن […]