برچسب: مکالمه زبان

اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی نیز درست مثل همه زبان های دیگر ریشه در فرهنگ مردم انگلیسی زبان دارد. در هر فرهنگی ريا، برخی کلمات در محاوره و زبان عامیانه در معنای دیگری به کار میروند. یادگرفتن اصطلاحات اهر زبان میتواند به افزایش مهارت صحبت کردن شما کمک کند. مثل کلمه ” آش شله قلمکار” این عبارت اسمی […]

کلاس مکالمه زبان

یادگیری زبان امری تدریجی است. و روند یادگیری به میزان تمرین و تکرار هر زبان آموز بستگی دارد.درحالت عادی هر زبان آموز باید برای یادگیری قدم به قدم زبان 2 تا 3 سال زمان صرف کند. اما گاهی افراد به دلیل قصد مهاجرت ، تحصیل ، فرصت های شغلی ، مسافرت و … قصد دارند […]