برچسب: زبان روسی

زبان روسی

زبان روسی یکی از پرگوینده ترین زبان های جهان است. در اروپا نیز روسی هشتمین زبان مورد استفاده برای تعامل بین فردی میباشد. زبان روسی جزو زبان های الوواکی به حساب می آید و بیشتر در منطقه اوراسیا استفاده میشود. نوشتار روسی به خط سیریلیک میباشد. به همین علت تفاوت های ساختاری و ظاهری بسیاری […]