برچسب: تقویت Reading

Skimming

Skimming

اگر یک زبان آموز در سطوح نیمه پیشرفته تا پیشرفته باشید، حتما تا حال کلمه skimming به گوشتان خورده است. این روش یکی از راه های افزایش مهارت در Reading میباشد. تکنیک Skimming در این تکنیک فرد با حرکت سریع چشم بر متن مورد نظر ، سعی در یافتن موضوع کلی متن دارم. در Skimming […]