برچسب: آموزش مجازی

روش های آموزش آنلاین

روش های آموزش آنلاین

آموزش آنلاین یکی از متد های جدید آموزشی است.این روش در دهه های اخیر بسیار مورد توجه زبان آموزان و همینطور موسسات آموزشی در سرتا سر جهان بوده است. در خصوص چگونگی برگزاری کلاس های آنلاین و دلیل برگزاری آنها پیش از این صحبت کردیم. در مقاله کلاسهای آنلاین میتوانید بیشتر در این باره بخوانید. […]