دسته: IELTS

دوره های آیلتس در کرج

آیلتس (IELTS) در کرج

دوره های آیلتس به منظور تقویت مهارت های چهارگانه reading, writing, listening و speaking است.شما برای موفقیت باید در آزمون IELTS نمره حد نصاب را کسب نمایید.